Vi värnar om våra hyresgäster

Hyran

Hyran betalas i förskott senast på förfallodagen som anges på inbetalningsavin. Om inbetalning sker på annat sätt så var god uppge referensnumret som gäller för den månad hyran betalas för. Observera att det är nytt referensnummer för varje månad för att vi ska veta vilken månad som betalning gäller.

Autogiro

Hyran kan också betalas via autogiro. Om så önskas, kontakta oss, så skickar vi en autogiroblankett till dig. När du skickat tillbaka den ifyllda blanketten och efter att banken lagt in det i sina rutiner kan hyran dras automatiskt från ditt konto.

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs ett giltigt skäl, som till exempel kan vara tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Tillstånd ges oftast för en begränsad tid och för en specifik andrahandshyresgäst.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillstånd kan detta vara grund för uppsägning av ditt hyresavtal. Vi uppmanar dig därför att alltid söka tillstånd för andrahandsuthyrning i så god tid som möjligt före det att uthyrning är tänkt att börja.