Fastighetsägare

Alla ni fastighetsägare som önskar hjälp med förvaltning av hyresfastigheter, kommersiella fastigheter eller bostadsrätter kan kontakta oss för att få hjälp med er fastighet. Vi kan erbjuda både administrativ/ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.

Vi har lång erfarenhet av privata fastigheter i alla former.

Vilka är FMT?

FMT förvaltar idag omkring 150 fastigheter, främst i Umeå men även utanför Västerbottens län. Våra kunder är fastighetsägare, bostadsrättföreningar och stiftelser. Vi har stor och mångårig erfarenhet av bostadsfastigheter, likväl som av kommersiella fastigheter. Vår affärsidé bygger på att ge dig som klient en totallösning utefter dina behov och att ge dig en behaglig förvaltning utan överraskningar.

Hur går det till?

För att vårt sammarbete skall bli så bra som möjligt börjar vi vårt samarbete med ett uppstartsmöte, där vi går igenom samtliga praktiska detaljer inom förvaltningen. Vi arbetar med kvalitetssäkring och dokumenterar däför alltid våra möten. FMT anpassar sig efter dina specifika behov och önskemål. För att uppnå detta knyter vi ett team till dig för att du ska få den service du önskar.

Hyres- och avgiftsadministration

Hyreslägenheter

 • Autogiro/E-faktura
 • Aviseringar
 • Betalningsservice
 • Bevakning av andrahandskontrakt/uthyrning
 • Förhandlingsunderlag till hyreshöjningar
 • Handläggning av köer gällande lägenheter, parkeringsplatser, garageplatser och förrådsplatser.
 • Hyresförhandlingar
 • Kundtjänst med telefontid mellan kl 08.00 – 16.00
 • Påminnelser, krav och inkassohantering
 • Rapportering, exempelvis uthyrnings och omflyttningsstatistik
 • Störningsärenden
 • Uppsägningar och avhysningar
 • Uthyrningar och kontraktsskrivningar
 • Visningar

Bostadsrätter

 • Autogiro
 • Aviseringar och påminnelser av hyror och avgifter
 • Handläggning av köer gällande parkeringsplatser , garageplatser och förrådsplatser
 • I förekommande fall förhandlingsunderlag till hyreshöjningar
 • Kundtjänst mellan 08.00 – 16.00

Lokaler

 • Förhandlingsunderlag till hyreshöjningar
 • Kontraktsskrivningar
 • Mindre om- och tillbyggnationer
 • Omförhandling av lokalkontrakt
 • Upprättande och hantering av köer
 • Visningar av lokaler

Kommersiella lokaler

 • Framtagande av marknadsplan för uthyrning
 • Förhandslingsunderlag för hyreshöjningar
 • Kontraktsskrivningar
 • Mindre om- och tillbyggnationer

P-platser/Garage

 • Förhandlingsunderlag till hyreshöjningar
 • Kontakt med parkeringsbevaknings bolag
 • Kontraktsskrivningar
 • Upprättande av hantering och köer