Teknisk förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom teknisk förvaltning för hyresfastigheter, lokaler och bostadsrättsföreningar. En fastighet som är välskött behåller värdet och kan till och med öka i värde.

I teknisk förvaltning ingår

Boendekontakter

Hantering av nycklar och passersystem

Jourtjänst utanför ordinarie arbetstid

Kundservice/Felanmälan via kundtjänst (tidsbegränsat) eller webben (dygnet runt)

Rondering i fastighetens allmänna utrymmen.

Snöröjning och halkbekämpning

Tillsyn, funktionskontroll och skötsel av installationer såsom värmeanläggning, belysning och ventilation

Trappstädning

Underhåll och mindre reparationer

Upphandling och kontroll av mindre underhållsarbeten

Årstidsanpassad skötsel av yttre miljö med trädgårdsskötsel samt höst- och vårstädningar

Övriga kundspecifika åtgärder, oftast mindre arbeten såsom upphängning av tavlor, gardinstänger och utbyte av lampor

Mindre reparationer av VVS, el och byggnad

SBA

Kundservice

Mindre om och tillbyggnationer

Driftsbudget

Underhållsplanering

Avflyttningsbesiktning

Nyckelhantering

Hantering av tekniska dokument