Administrativ/ekonomisk förvaltning

Med administrativ/ekonomisk förvaltning menar vi

ServicemedvetenhetTillgänglighetOrdning och reda

FMT’s administrativa/ekonomiska förvaltning är till för dig som ställer högre krav. Med vår erfarenhet känner vi till och anpassar oss efter de behov du som fastighetsägare, bostadsrättförening eller stiftelse har.

I administrativ/ekonomisk förvaltning ingår

Aviseringar, Autogiro/E-faktura

Betalning av fakturor

Bevakning av andrahandskontrakt/uthyrning

Framtagande av marknadsplan för uthyrning

Förhandlingsunderlag till hyreshöjningar

Handläggning av köer gällande lägenheter, parkeringsplatser, garageplatser och förrådsplatser

Hyresförhandlingar

Hyres- och avgiftsadministration

Kontakt med parkeringsbevakningsbolag

Kundtjänst med telefontid mellan 08:00 och 16:00

Löpande bokföring

Omförhandling av lokalkontrakt

Påminnelser, krav och inkassohantering

Rapportering, exempelvis uthyrnings och omflyttningsstatistik

Uppsägningar och avhysningar

Uthyrning och kontraktsskrivning

Visningar

Upprätthålla trapphus information

Bokslut