Välkommen

FMT Förvaltning har en bred och kvalificerad kompetens inom flertalet yrkesområden som är avgörande för att kunna tillhandahålla en så god fastighetsskötsel som möjligt.

Tack vare vår bredd kan Ni som kund förlita er på att vårt samarbete går hela vägen. Vi arbetar på uppdrag av större och mindre fastighetsbolag, enskilda fastighetsägare, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar.

Hyresgäster

Att vara hyresgäst innebär både frihet och ansvar. Som hyresgäst ansvarar du till exempel för att betala din hyra i tid och att ta hand om din lägenhet på ett bra sätt, medan vi som hyresvärd bland annat bär ansvar för lägenhetens och fastighetens säkerhet, skick och underhåll.

hyra