Felanmälan

Alla fel som uppstår i lägenheten eller fastigheten ska omgående anmälas på telefon 090 – 13 67 40, mellan 7:00-16:00 eller på denna hemsida via vårt formulär.

OBS! Akuta problem ska alltid ringas in

Vissa tjänster som du beställer här kan komma att faktureras dig.

Akutsituation jour
Får endast användas vid allvarlig fara utanför ordinarie kontorstid samt kvällar och helger.
Missbruk debiteras hyresgästen.
Jour enligt information på anslagstavlan i entrén eller på
telefonnummer 070-583 23 04.

 

Har vi tillstånd att gå in med huvudnyckel?