Om oss

FMT eller FMT Förvaltning Norr AB, där FMT står för; Fastighet Mark Teknik

Vi har en bred och kvalificerad kompetens inom flertalet yrkesområden är avgörande för att kunna tillhandahålla en så god fastighetsskötsel som möjligt. Detta har vi på FMT förvaltning Norr AB tagit fasta på.

Tack vare vår bredd kan Ni som kund förlita er på att vårt samarbete går hela vägen. Vi arbetar på uppdrag av större och mindre fastighetsbolag, enskilda fastighetsägare, förvaltningsbolag och bostadsrättsföreningar.

För oss är det lika viktigt att lära känna fastigheten som det är att låta fastigheten lära känna oss. Genom att ge en regelbunden tillsyn och driftkontroll blir våra medarbetare mer familjära med fastigheten. Detta leder till att vi snabbare kan få bukt på de problem som uppstår eller på sikt kan komma att uppstå. Samtidigt ger det de boende, eller de som arbetar i fastigheten, en känsla av trygghet och igenkännande. De skall veta vem de kan vända sig till.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder prisvärd och problemfri fastighetsskötsel, både inre och yttre samt total förvaltning.

Affärsidé

FMT ska erbjuda alla typer av fastighetsägare fullserviceförvaltning av bästa kvalitet. 

FMT ska verka som fastighetsägarens förlängda arm.

Mål

FMT ska ha nöjda kunder och långsiktiga relationer med klienter, kunder och leverantörer. FMT ska ha en rimlig lönsamhet och vara en attraktiv arbetsgivare med kunnig och motiverad personal.

Värdegrund

FMT ska vara ett professionellt och respekterat förvaltningsbolag på fastighetsmarknaden i Norrland. FMT´s grundläggande värderingar kännetecknas av god kvalitet, engagemang och omtanke. FMT ska följa fastighetsägarnas rekommendationer om god sed på bostads- och lokalhyresmarknaden.

Miljö

FMT ska systematiskt arbeta långsiktigt hållbar förvaltning genom att aktivt välja miljöriktiga produkter och teknik. FMT ska arbeta för att minska förbrukningen av energi. FMT ska verka för att öka kunskapen i miljöfrågor hos kunder, medarbetare och leverantörer.

Ladda ner vår verksamhetsfolder